Avalokiteshwara, Belaur, Nalanda(Explorations, KPJRI)